DEADONG МОТОБЛОК

28-12-2016, 17:12

   
 Техникийн үзүүлэлт
 Загвар
DT10DE
 Хэмжээ /урт х өргөн х өндөр/
239 x 95 x 147
 Хөдөлгүүрийн багтаамж /cc/
673
 Хүчин чадал /м.хүч/
13
 Цлиндрийн тоо
4
 Шатахуун Түлш
 Шатахууны зарцуулалт га-д /л/
3
 Банкны хэмжээ /л/
11
 Моторын тосны хэмжээ /л/
2.8
 Радиаторын тосолны хэмжээ /л/
3.5
 Жин /кг/
383
 Гол хоонсны загвар
Үрэлт
 Чиглэлийн хоонсны загвар
Бариул
 Тормосны загвар
Тороосон татуурга бүхий дотоод тэлэгч
 Хүч сунгах арааны тоо
2
 Дугуйны хээ
6.00-12 43P.R
 Анжисаар хагалах бүтээмж /цаг/10а/
1.4
 Сийрүүлэгчийн бүтээмж /цаг/10а/
1.5
 Төмс хураагчийн бүтээмж /цаг/10а/
1.5
 Хамар гаргагчийн бүтээмж /цаг/10а/
1.5
 Чиргүүлийн даац /кг/
1000-1400
 Ажлын хурд /км/цаг/
1.9-4.5

 Үнэ:  10 468 723 төг