Үрийнбуудай

10-01-2017, 15:02

      Үрийн нөөц бүрдүүлж, буудайн тариалан эрхэлдэг иргэн, ААНүүдүд хаврын тариалалтад дутагдсан сортын үрээр хангах, сорт солих, шинэчлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж ирсэн билээ. 
       Тухайлбал: ОХУ-аас 2014 онд 6,4тн, 2016 оны хаврын тариалалтад 5,6 мянган тн сортын үрээр хангаж арвин ургац авахад нөлөөлсөн.
ХХААХҮ-н яам УГТЭШХ-тэй элит үр үйлдвэрлэх тухай гэрээ байгуулан ажилласнаар 2016 оны намрын ургацаас буудайн 4 сортын 361 тн элит үр, ээлжлэн тариалах сэлгээнд ашиглахаар үр тарианы 3-н сортын 171тн, буурцагт ургамлын 1 сортын 10 тн, элит үрүүдийг ТЭДС хүлээн аваад байна.