НИЙЛМЭЛ БОРДОО НИЙЛҮҮЛЭХ АЖ АХУЙ НЭГЖ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

30-03-2017, 15:51

НИЙЛМЭЛ БОРДОО НИЙЛҮҮЛЭХ АЖ АХУЙ НЭГЖ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

 НИЙЛМЭЛ БОРДОО НИЙЛҮҮЛЭХ АЖ АХУЙ НЭГЖ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан нь2017 оны хаврын тариалалтад шаардагдах нийлмэл бордоо нийлүүлэх, дамжуулан зээлдүүлэх ажлыг зохион байгуулах гэж байгаатай холбогдуулан Нийлмэл бордоо импортлох тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийг дараах сонгон шалгаруулалтад оролцох урилгыг хүргүүлж байна.

 

Нийлмэл бордоо нийлүүлэх сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн материалыг битүүмжилсэн хэлбэрээр 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 16 цаг 00 минутаас өмнө Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг, Засгийн газрын 9 дүгээр байр 32 тоот хаягаар хүлээж авна.

 

Сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг, Засгийн газрын 9 дүгээр байр, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн 31 тоотоос ирж авна.

ТАРИАЛАН ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САН