Бүрдүүлэх материал

6-01-2017, 09:48

1. Хүсэлт гаргах маягт /загвар/
2. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
3. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ /хуулбар/ 
4. Харъяа сумын ЗДТГ-ын тодорхойлолт
5. Харъяа сумын татварын тодорхойлолт
6. Гурилын үйлдвэрийн гэрчилгээ
7. Г.Үйлдвэрийн татварын тодорхойлолт
8. Буудай худалдах худалдан авах гэрээ
9. Тооцоо нийлсэн акт
10. Шинжилгээний хуудас